بورد ويروس شناسي وزارت بهداشت

 اسامی اعضای محترم هیئت بورد ویروس شناسی از خرداد 1401

1- سرکار خانم دکتر طلعت مختاری‌آزاد (دبیر محترم بورد) 

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه ویروس شناسی

2- سرکار خانم دکتر شهره شاه‌محمودی

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه ویروس شناسی

3- سرکار خانم دکتر ژیلا یاوریان

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه ویروس شناسی

4- جناب آقای دکتر سید حمیدرضا منوری

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، گروه ویروس شناسی

5- جناب آقای دکتر حسین کیوانی

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، گروه ویروس شناسی

6- جناب آقای دکتر عبدالوهاب مرادی

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی

7- جناب آقای دکتر علیجان تبرائی

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی

8- جناب آقای دکتر منوچهر مکوندی

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، گروه ویروس شناسی

9- سرکار خانم دکتر زهرا مشکات

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی

10- جناب آقای دکتر جمال سروری

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی

11- جناب آقای دکتر بهزاد خوانساری‌نژاد

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی

12- جناب آقای دکتر فرید عزیزی‌جلیلیان

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی

13- سرکار خانم دکتر حوریه سلیمان جاهی

محل خدمت: دانشگاه تربیت مدرس، گروه ویروس شناسی

اسامی اعضای محترم هیئت بورد ویروس شناسی از فروردین 1398

1- سرکار خانم دکتر طلعت مختاری آزاد (دبیر محترم بورد) 

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه ویروس شناسی

2- جناب آقای دکتر سید محمد جزایری

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه ویروس شناسی

3- جناب آقای دکتر سید حمیدرضا منوری

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، گروه ویروس شناسی

4- جناب آقای دکتر حسین کیوانی

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، گروه ویروس شناسی

5- جناب آقای دکتر عبدالوهاب مرادی

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی

6- جناب آقای دکتر علیجان تبرائی

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی

7- سرکار خانم دکتر آفاق معطری

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی

8- جناب آقای دکتر جمال سروری

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی

9- جناب آقای دکتر احمد پیروزمند

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی

10- جناب آقای دکتر منوچهر مکوندی

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، گروه ویروس شناسی

11- جناب آقای دکتر علی محمد عرب زاده

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی

12- سرکار خانم دکتر حوریه سلیمان جاهی

محل خدمت: دانشگاه تربیت مدرس، گروه ویروس شناسی

اسامي اعضاي محترم هيئت بورد ويروس شناسي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

1- اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران:      
  جناب آقاي دكتر محمود شمسي شهرآبادي
  جناب آقاي دكتر سيد حميدرضا منوري
2- عضو محترم هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اهواز:
 جناب آقاي دكتر منو چهر مكوندي
3- عضو محترم هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس:
  سركار خانم دكتر حوريه سليمان جاهي
4- اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران:
  سركار خانم دكتر رخشنده ناطق
  سركار خانم دكتر طلعت مختاري آزاد
 جناب آقاي دكتر سيد محمد جزايري
5- عضو محترم هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز:
 سركار خانم دكتر آفاق معطري
6- عضو محترم هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان:
 جناب آقاي دكتر احمد پيروزمند
7- عضو محترم هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان:
 جناب آقاي دكتر محمد عرب زاده (دبیر محترم بورد)
8- عضو محترم هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي گلستان:
 جناب آقاي دكتر عبدالوهاب مرادي
9- عضو محترم هيئت علمي موسسه تحقيقات، واكسن و سرم سازي رازي:
 جناب آقاي دكتر عباس شفيعي

پیوندهای مفید

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
انستيتو پاستور ايران
موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
سازمان نظام پزشكي ايران
سازمان دامپزشکی کشور
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)
سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد)
موسسه ملی سلامت جمهوری اسلامی ایران
موسسه کاکرین (Cochrane) ایران
سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز
سازمان بهداشت جهانی منطقه مدیترانه شرقی (EMRO
سازمان بهداشت جهانی (WHO)
سازمان بهداشت جهانی حیوانات (OIE)
سازمان غذا و دارو آمریکا (US FDA)
انستیتو ملی سلامت آمریکا (US NIH
مراکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا (US CDC)
 مرکز کنترل و پیشگیری بیماری اروپا (ECDC)
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آفریقا (AFRICA CDC)
دبیرخانه کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی
سامانه انتخابات‌ الکترونیک انجمن‌های‌ علمی گروه‌ پزشکی
کمیسیون انجمن‌های علمی ایران (وزارت علوم)

انجمن‌ها، شبکه‌ها و ... ویروس شناسی

انجمن جهانی ویروس شناسی (WSV
انجمن ویروس شناسی آمریکا (ASV
انجمن ویروس شناسی بالینی پان آمریکن (PASCV)
انجمن ویروس شناسی کانادا (CSV)
انحمن ویروس شناسی اروپا (ESV) 
انجمن ویروس شناسی بالینی اروپا (ESCV)
انحمن ویروس شناسی دامی اروپا (ESVV)
انحمن ویروس شناسی سوئد (SSV)
انجمن ویروس شناسی ژاپن  (JSV)
انجمن ویروس شناسی استرالیا (AVS) 
انجمن بین‌المللی بیماری‌های عفونی (ISID)
انجمن بیماری‌های منتقله از راه جنسی آمریکا (ASTDA
انجمن سلامت جنسی آمریکا (ASHA)
انجمن سلامت جنسی و اچ آی وی انگلستان (BASHH)
اتحادیه بین‌المللی مبارزه با عفونت‌های مقاربتی (IUSTI)

شبکه‌ها

شبکه جهانی ویروس (GVN)
شبکه ویروس شناسی بالینی بریتانیا کبیر (UK CVN)
شبکه هپاتیت ایران (IHN)
شبکه تحقیقات بیماری‌های ویروسی ایران (INRVD)

 مراکز تحقیقاتی ویروس شناسی کشور

مرکز تحقیقات ویروس شناسی بالینی علوم پزشکی تهران
مرکز تحقیقات ویروس شناسی علوم پزشکی شهید بهشتی
مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی علوم پزشکی بقیه‌الله
مرکز تحقیقات ایدز ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرکز تحقیقات ایدز شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز تحقیقات مراقبت HIV و بیماری‌های آمیزشی، علوم‌ پزشکی‌ کرمان
ستاد HTLV1 و بیماری‌های وابسته، علوم پزشکی مشهد
مرکز تحقیقات هپاتیت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

پرداخت حق عضویت و ...

1- پرداخت مستقیم 

 در این روش جهت پرداخت حق عضویت، هزینه ثبت نام‌ برنامه‌های علمی یا حمایت‌های مالی از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. 

فرم پرداخت و اتصال به درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی

2- پرداخت از سایر روش‌ها

در این روش جهت پرداخت حق عضویت، هزینه ثبت نام‌ برنامه‌های علمی یا حمایت‌های مالی را با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی و یا استفاده از درگاه‌های مجازی (از قبیل موبایل بانک و ...) به شماره حساب ۰۱۰۵۴۳۶۰۶۵۰۰۴ انجمن ویروس شناسی ایران نزد بانک ملی شعبه دانشگاه، کد ۸۷  واریز نمائید. سپس تصویر فیش پرداختی را به انضمام مشخصات پرداخت کننده را از طریق لینک زیر ثبت  و ارسال فرمائید. شماره شبا حساب فوق‌الذکر انجمن

 IR690170000000105436065004

فرم پرداخت از سایر روش‌ها و ارسال تصویر فیش پرداختی

sadad

  

 

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.